คุ้มวิชัยราชาหรือบ้านวิชัยราชา

คุ้มวิชัยราชา หรือ บ้านวิชัยราชา
เรือนไม้โบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมอันลำค่าทางประวัติศาตร์ที่มีอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

slotxo

เป็นคุ้มของพระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์) เจ้านครแพร่องค์สุดท้าย และอดีตเสนาคลังเมืองนครแพร่ บุตรในเจ้าแสนเสมอใจเครือญาติเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง
เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 19

xoslot

เป็นเรือนไม้ที่ผสมผสานระหว่างเรือนไม้แบบมนิลา และเรือนขนมปังขิงร่วมกับสถาปัตยกรรมล้านนา ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่สวยงามอ่อนช้อยอยู่ทั่วตัวอาคาร
มีความงดงาม ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

เครดิตฟรี

เรือนแบบนี้เป็นที่นิยมกันในหมู่เจ้านาย ขุนนาง และคหบดี มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 5 และสิ้นสุดปลายรัชกาลที่ 6 จะเห็นได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของประเทศไทย

สล็อต xo

เป็นยุคล่าเมืองขึ้นแช่งกันหาอาณานิคมของชาติตะวันตกบางคนจึงเรียกบ้านแบบนี้ว่า โคโรเนี่ยล หรือบ้านสมัยอาณานิคมเพราฝรั่งนำมาเผยแพร่และสร้างขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างแพร่หลาย
ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เช้าชมฟรี แต่สามารถชมได้เพียงรอบตัวบ้านเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปภายในบ้านได้ เนื่องจากกำลังบูรณะซ่อมแซ่มพื้นที่ภายใน

สถานที่จริงสวยงามมาก แนะนำให้ทุกท่านมาเที่ยวชมเลยค่า

Tagged ,