พระธาตุดอยกองมู

พระธาตุดอยกองมู
วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจาก
ทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกว่า
วัดปลายดอย

ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุ
เจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
และสวยงามมาก วัดนี้มีงานเทศกาลประจำปีหลายงาน เช่น ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมีการตักบาตรดาวดึงส์ ใครอยากมาเทศกาลประจำปีสวยๆที่นี่ เรียนเชิญเลยค่า

สล็อตออนไลน์

สิ่งที่น่าสนใจ
1.พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่
ของวัดพระธาตุดองกองมูสร้างโดยพ่อค้าชาวไทยใหญ่ชื่อ “จองต่องสู่” เมื่อ พ.ศ. 2403 ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น บริเวณฐาน
ด้านล่างประดับด้วยซุ้มพระตาม ทิศทั้งแปด

2.พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก
ของวัดพระธาตุดอยกองมูสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย “พญาสิงหนาทราชา” เจ้าผู้ครอง แม่ฮ่องสอนคนแรกเพื่อ เป็นที่ระลึกในการ ขึ้นครองแม่ฮ่องสอน เป็นที่บรรจุพระธาตุของ
พระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากพม่าลักษณะ เป็น เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนสามชั้น ตรงมุมทั้งสี่ของฐานมีปูนปั้นรูปสิงห์ประดับอยู่ บริเวณฐานด้านล่างประดับ
ด้วยซุ้มพระแบบศิลปะมอญ

ซุ้มประธานมีหลังคาประดับเรือนยอดสามยอด แต่ละยอด เป็นทรงประสาทซ้อนสามชั้น ประดับลวดลายปูนปั้นสวยงามวิหาร อยู่ติด กับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อมกัน มีลกษณะเป็น
อาคารทรงโรงเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาซ้อนสามชั้น มุงด้วย กระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะ ฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่

jumboslot

3.วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู
อยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อมกัน มีลักษณะเป็นอาคารทรงโรงเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคา ซ้อนสามชั้นมุง ด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะฉลุลวดลายตาม
แบบศิลปะไทใหญ่

4.จุดชมวิว
ตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระเจดีย์ จากจุดนี้ของวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนที่สวยงาม

เครดิตฟรี

5.ร้านกาแฟก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา
ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถของวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ที่ตกแต่งได้เก๋ไก๋และน่ารัก จุดเด่นของร้าน คือ มีระเบียงชมวิว ที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาที่เขียวขจีโดยเฉพาะ
ในยามเย็นที่แสงอาทิตย์จะตกลงตรงเหลี่ยมเขาพอดีสมกับชื่อร้าน

ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้ในยามเช้าบางวันก็จะสามารถเห็นทะเลหมอกได้อีกด้วย

สล็อต

การเดินทางไปพระธาตุดอยกองมู
1.โดยรถส่วนตัว
วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดินทางโดยแยกจากทาง หลวงสาย 108 ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ
เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีก ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัด

  1. โดยรถสาธารณะ
    สามารถเหมารถตุ๊กๆหรือสองแถวในเมืองเพื่อขึ้นไปยังพระธาตุดอยกองมู
Tagged ,