วัดจองกลาง

วัดจองกลาง
ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกเช่น ตุ๊กตา แกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับ พระเวสสันดรชาดก

ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่าซึ่งนำมาจากพม่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2400นอกจากนี้ทางด้านจิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดก และภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ
ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพ เป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์

สล็อตออนไลน์

สิ่งที่น่าสนใจในวัดจองกลาง
1.เจดีย์ประธาน
เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ บนยอดประดับฉัตรสามชั้น มีกลุ่มเจดีย์สี่ทิศล้อมรอบ องค์เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว ส่วนลายปูนปั้นที่องค์เจดีย์ทาสีทอง ในยามค่ำคืนเมื่อประดับไฟสีทอง
จะเปร่งรัศมีสวยงามยิ่งนัก

jumboslot

2.วิหารใหญ่
เป็นอาคารเอนกประสงค์ คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใช้ประกอบพิธี เช่น ทำบุญ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์รวมทั้งเป็นหอฉันและกุฏิของเจ้าอาวาสด้วย ลักษณะเด่นของอาคาร คือ
การซ้อนชั้นหลังคา นอกจากจะยกคอสอง แล้วยังยกจั่วซ้อนชั้นบนคอสองอีกทีหนึ่งที่ปลายขอบชายคาตกแต่งด้วยลายฉลุ

3.ห้องพิพิธภัณฑ์
เปิด 08.00-18.00 น. ทุกวัน ตั้งอยู่บนวัดจองกลาง จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์พระเวสสันดรชาดกฝีมือช่างชาวพม่า มีจำนวนทั้งสิ้น 33 ตัว นำมาจากพม่าตั่งแต่ปี พ.ศ.2400

เครดิตฟรี

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูป หินอ่อนองค์เล็ก แกะด้วยฝีมือประณีตอ่อนช้อยงดงามมาก มีคัมภีร์โบราณ ถ้วยชาม และเครื่อง ใช้โบราณอีกหลายชิ้น

4.แผ่นกระจกเขียนสี
เป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดกและพุทธประวัติ ตลอดจนภาพแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนหลายสิบภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกว่าเป็นผีมือช่างไทใหญ่
จากมัณฑะเลย์ กระจกเขียนสีเหล่านี้ติดอยู่บริเวณฝากั้นห้องเจ้าอาวาสบนจองวัดจองกลาง วิหารเล็ก มีหลังคาเรือน ยอดทรงปราสาท ซ้อนชั้นห้าชั้นประดับยอดด้วยฉัตรทองสามชั้น หลังคามุง
สังกะสี มีโลหะฉลุลาย ตกแต่งเรือนยอดและเชิงชาย

สล็อต

การเดินทางไปวัดจองกลาง
อยู่ในตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ห่างจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ เขต1 ประมาณ 5 กม.ไปทางทิศตะวันออก ถ.ชำนาญสถิตย์ ห่างจากขุนลุมประพาสประมาณ 100 เมตร
ถ้าใครผ่านมาแม่ฮ่องสอน อย่าลืมแวะชมกันนะคะ

Tagged ,