วัดรัตนเนตตารามและโบราณสถานอำเภอศรีมโหสถ

ชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ประดับประดาจากเปลือกหอยนานาชนิดที่ “วัดรัตนเนตตาราม” หรือ “วัดล้านหอย” ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดนำ
เปลือกหอยทะเลนำมาตบแต่ง ประดับประดาจนสวยงามเป็นเอกลักษณ์ กลายเป็นความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอยหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทำให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัด
ที่ทั้งสวยงาม และยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่

เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดจะเจอพระนอนขนาดใหญ่ และสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้งวิหาร มณฑป หอระฆัง ตกแต่งด้วยเปลือกหอยทะเลหลากหลายชนิด ลวดลายสวยงาม ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของ
ท่านเจ้าอาวาส และพระลูกวัด ช่วยกันทำด้วยใจ แม้ไม่ได้ร่ำเรียนทางด้านศิลปะมาก่อน ที่หลังจากที่เดินบิณฑบาตร แล้วพบหอยแครงถูกทิ้งขว้างมากมาย นานหลายเดือนหลายปีก็ยังคงอยู่
สภาพเดิมไม่ผุพัง จึงมีแนวคิดนำมาประดับรอบหอพระ

slotxo

อาคารหอพระแก้วสามฤดู หรือ มณฑป เป็นอาคารสีส้มอมแดงโดดเด่น ที่ตกแต่งด้วยเปลือกหอยสารพัดชนิดจากท้องทะเล บ้างซ้อนกันเป็นดอกไม้ บ้างเรียงออกมาเป็นลวดลายอย่างกลมกลืน
แม้แต่พญานาค ที่บริเวณทางขึ้น ก็ใช้เปลือกหอยแครงนำมาเรียงเป็นเกล็ด บริเวณรอบหอแก้ว มีพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงรายบริเวณหน้าหอ รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ก็ประดับด้วยเปลือกหอยเช่นกัน

ส่วนภายในประดับโดยใช้หอยกาบ หรือหายจานตัวใหญ่รวมทั้งหอยสังข์ ที่ลูกศิษย์นำมาถวายเอามาประดับเรียงรายให้เป็นรูปดอกไม้เล็กใหญ่ ทั้งฝ้าเพดาน เสา และผนังและยังมีการนำรูปปั้น
รูปพระพุทธรูปนูนต่ำ และลอยองค์รวมทั้งรูปปั้นนกแก้ว นกขุนทองมาเกาะติดเหมือนอยู่ในพงไพร ซึ่งในส่วนนี้ปล่อยไว้เป็นสีธรรมชาติของหอย ไม่มีการแต้มแต่งสีใดๆซึ่งมีความสวยงามตาม
แบบธรรมชาติ

xoslot

ถัดจากหอพระแก้ว เป็นอาคารที่มีพระราหูอยู่บริเวณประตูทางเข้า ซึ่งด้านในมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานขนาดใหญ่ เพดานโดยรอยรมถึงประตูฝั่งด้านข้างประดับด้วยเปลือกหอยหลากสีเป็น
รูปดอกไม้ โค้งไปตามรูปอาคาร วิจิตรงดงามมาก

รูปปั้นบันไดพญานาคสีขาวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาคารแบบทรงไทย ประดับด้วยเปลือกหอยสีธรรมชาติดูสะอาดตาสวยงาม ถัดไป คือ ลานธรรมบรรยากาศร่มรื่น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่
และขนาดเล็กอยู่บริเวณทางเดิน

ด้านหลังวัดเป็นจุดชมวิว ซึ่งจัดทำเป็นสะพานไม้ไผ่ริมทุ่งนา และกระท่อมไม่ไผ้สำหรับนั่งพักผ่อน วัดรัตนเนตตาราม สวยงามและมีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การมาชมและสักการะมากค่ะ

เครดิตฟรี

“โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ”

เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาพุทธ มีลักษณะเป็น
รูปไข่ หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีเนื้อที่ประมาณ 700ไร่ ภายในเมืองมีโบราณสถาน เนินดิน สระน้ำ บ่อน้ำ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปกว่า 100 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญในเมืองศรีมโหสถประกอบ
ไปด้วยกลุ่มโบราณสถานกลางเมือง สระแก้วซึ่งเป็นสระน้ำโบราณ ซึ่งขอบสระแกะสลักเป็นลวดลายรูปสัตว์ต่าง ๆ โบราณสถานสระมรกต ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทย

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่อยู่ในเมืองศรีมหโสถแห่งนี้ อาทิ เช่นวัดต้นโพธิ์ซึ่งด้านในมีต้นศรีมหาโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยมีอายุถึง 2000 ปี
องค์หลวงพ่อทวารวดีที่ประดิษฐานอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

สล็อต xo

“โบราณสถานสระมรกต”

กลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแลงและ
อิฐส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐานอาคารเท่านั้น ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแลงที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง และยังมีการสลักรูปกากบาท
โดยที่ตรงกลางมีหลุมสำหรับใช้ปักเสาที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง และยังมีการสลักรูปกากบาท โดยที่ตรงกลางมีหลุมสำหรับใช้ปักเสา สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อปักฉัตรหรือ
ร่มรอยพระพุทธบาทคู่นี้คาดว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรีสันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อปักฉัตรหรือร่ม รอยพระพุทธบาทคู่นี้คาดว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรี นับเป็นรอย
พระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

Tagged , ,