ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับ
น้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว

เสน่ห์ของดอยผาตั้งไม่เพียงมีธรรมชาติแห่งดอยและทิวเขาที่สวยงามเท่านั้น หากที่นียังเต็มไปด้วยเรื่องราวของ
วิถีชีวิตจากหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้น พวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ที่อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยผาตั้งแห่งนี้

เครดิตฟรี

ที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,800 เมตรและเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมาย อาทิเช่น บ๊วย
ลูกท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล รวมทั้งชา

ยิ่งกว่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม บนยอดดอยจะสะพรั่งด้วยสีชมพูจากดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานใน
ช่วงนั้น ครั้นถึงเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่จะถูกแรระบายเป็นสีขาวจากดอกเสี้ยวป่าที่อวดช่อดอกงดงามอีกเช่นกัน

สล็อต

โดยไฮไลท์ของการเที่ยวดอยผาตั้งนั้นมักอยู่ที่การชมวิวจากจุดชมวิวช่องผาบ่อง ในระดับความสูงที่ 1,635 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงทอดตัวคดเคี้ยวในฝั่งลาว และยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่
สวยงาม รวมทั้งยังสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าที่ห่างออกไปอีกราว ๆ 25 กิโลเมตร ทิวทัศน์ดีงาม ฟินมากค่า

สล็อตออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1287 5325, 08 4363 4170
ที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยวดอยผาตั้ง โทร. 0 5391 8301 หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โทร. 0 5371 0300, 0 5391 8265

ที่อยู่
เวียงแก่น, เชียงราย

jumboslot

เขาพระยาพายเรือ จ.อุทัยธานี

เมื่อมองจากระยะไกลจะแลดูคล้ายเรือสำเภาลำหนึ่ง บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์ ภายในประกอบด้วยถ้ำเล็กๆ
เชื่อมต่อกันได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำสีชมพู ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำอ่างน้ำมนต์ และถ้ำพุทธสถาน

ชื่อเขาพระยาพายเรือนั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากเมื่อมองระยะไกล จะเห็นเขาลูกเล็กลูกนี้ดูคล้ายเรือสำเภาลำหนึ่ง
ซึ่งเขาพระยาพายเรือแห่งนี้มีความสูงประมาณ 257 เมตร

slot

บนยอดเขานอกจากจะเป็นจุดชมทิวทัศน์ ยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยเชื่อมต่อกันหลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำสีชมพู
ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำอ่างน้ำมนต์ และถ้ำพุทธสถาน โดยภายในถ้ำมีการติดตั้งไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเที่ยวชมความงามของหินงอกหินย้อย

ที่ตั้ง : อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีBlog ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเรียนรู้เรื่องราวในอดีตของอุทัยธานี
ผ่านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีความหนาวและสวนดอกไม้ ที่ไม่ต้องไปไกล
บ้านแก่นมะกรูด อุทัยธานีไปอุทัย กินอะไรดี

Tagged , ,