วัดปลดสัตว์

วัดปลดสัตว์ อ่างทอง

ตั้งอยู่บ้านแห หมู่ 4 ตำบลบ้านแห ห่างจากจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3501 กิโลเมตร
ที่ 3-4 ภายในบริเวณมีหอสูงก่อด้วยอิฐแปลกกว่าที่อื่น ตรงที่ ยอดหอเป็นเจดีย์ทรงลังกา สามารถมองเห็นได้ใน
ระยะไกล

เครดิตฟรี

หลังถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน วัดปลดสัตว์หรือชื่อเดิมคือ วัดสะแก ก็ได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือประมาณ พ.ศ. 2400

โดยขุนธรรมการ (ทองคำ) ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ และตั้งชื่อใหม่ว่า วัดดำรงค์ธรรม ครั้นสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สล็อต

ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์และที่พักที่วัดนี้ ทรงปรารภว่า วัดตั้งอยู่ที่บ้านแห ควรจะชื่อว่า วัดปลดสัตว์ หมายถึง
การปลดสัตว์ออกจากแห จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดปลดสัตว์

ในเวลาต่อมาได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาแห่งแรกของจังหวัดอ่างทองฝ่ายธรรมยุตนิกาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2427 (วันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก) เขตวิสุงคามสีมากว้าง 26 เมตร ยาว 40 เมตร วัดปลดสัตว์นี้เป็นวัด
เก่าแก่ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม โบราณสถานและปูชนียสถานอันทรงคุณค่า

สล็อตออนไลน์

โดยเฉพาะถูปาคารเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอายุราว 150 ปี ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์วัดปลดสัตว์เลยก็ว่าได้ สร้างมา
ตั้งแต่การสร้างอุโบสถ์วัดปลดสัตว์หลังเก่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงสูงยอดเข้าหากันสูง 7 ชั้น ฐานกว้างด้านละ 7 เมตร 7 เซนติเมตร และหันหน้าออกทางด้าน
ทิศตะวันออก สร้างตามอย่างเจดีย์พุทธคยา มีทั้งหมด 6 ชั้น เปรียบดังสวรรค์ทั้งหกและมีเจดีย์ประดิษฐานอยู่ด้าน
บนสุด

jumboslot

เปรียบดังพระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ ซึ่งเชื่อกันว่า คนที่เกิดปีจอหรือปีมะเส็ง หากได้กราบไหว้บูชาจะ
เกิดผลานิสงส์นานัปการ เป็นสถานที่มีทั้งประวัติศาสตร์ สภาปัตยกรรมที่สวยงาม ควรค่าแก่การมาชมมากๆค่ะ

slot

ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านแห เมืองอ่างทอง, อ่างทอง

การเดินทาง
ห่างจากตัวเมืองอ่างทอง 7 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3501 ระหว่าง
กิโลเมตรที่ 3-4

Tagged , ,