สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 3 ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ 123 ไร่ 3 งาน 15
ตารางวาสมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้นไม้ประจำสวน คือ กันเกรา

เครดิตฟรี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80
พรรษา แห่งที่3 โดยเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สล็อต

มีเนื้อที่ทั้งหมด 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนแห่งนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2529

สล็อตออนไลน์

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริ
ทราบรมราชชนนีที่ นำมาประดิษฐานในสวนแห่งนี้

jumboslot

ในปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายในสวนตกแต่งบริเวณ ด้วยต้นไม่
ใหญ่เพื่อความร่มรื่น และมีต้นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม มีภูผลาญชัยที่มีสวนสัตว์จำลองและน้ำตกจำลอง
สวนสุขภาพ มีสนามเด็กเล่นรวมทั้งมีเรือและจักรยานน้ำให้เช่าพายและถีบเล่นในบึง

จุดเด่นของสวนแห่งนี้ อยู่ที่น้ำพุบริเวณใจกลางสวนที่พุ่งฉีดในระดับสูงสวยงามมาก อีกทั้งยังมีหอนาฬิกากลางเมือง
สวยเด่น เป็นสง่าแก่เมืองร้อยเอ็ด และมีอาคารอ่านหนังสือไว้สำหรับบริการประชาชน

slot

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ จัดงาน เทศกาลและพิธีการต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น งานปีใหม่ เป็นต้น
ส่วนใหญ่ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ มักจะมาสวนแห่งนี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ นั่งชมธรรมชาติ
อากาศดีๆกันค่า

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 0 4351 5374
ที่อยู่
เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด

Tagged ,