อุทัยธานี

“น้ำตกผาร่มเย็น อุทัยธานี”

สามารถมองเห็นได้จากริมถนน เป็นสายน้ำสีขาวทิ้งตัวลงมาในป่าทึบอยู่เบื้องล่าง ชาวอุทัยว่าที่นี่เป็นน้ำตกที่สวยที่
สุดในจังหวัด เพราะ สายน้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นสายบาง ๆ ตกลงมาตรง ๆ คล้ายสายฝน

สายน้ำสีขาวที่ทิ้งตัวลงมาจากป่าทึบอยู่เบื้องล่าง คือภาพความงดงามจากธรรมชาติที่คุณสามารถดื่มด่ำได้จาก
ริมถนน ซึ่งความชุ่มฉ่ำของน้ำตกผาร่มเย็นแห่งนี้

เครดิตฟรี

เกิดจากสายน้ำที่ไหลลงมาเป็นม่านบาง ๆ ดูคล้ายฝนโปรยลงมา ตามหน้าผาดินเขียวครึ้มด้วยมอสเฟิร์นที่ขึ้นอยู่อย่า
งหนาแน่น ท่ามกลางผืนป่าบริสุทธิ์ให้ความสดชื่น และด้วยเหตุนี้เองชาวอุทัยธานีจึงยกย่องว่า ที่นี่คือน้ำตกสวยงาม
ที่สุดของจังหวัด ที่คนรักความชุ่มฉ่ำของสายน้ำไม่ควรพลาดมากเลยค่า

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สล็อต

การเดินทาง : จากอำเภอบ้านไร่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3011 สายบ้านไร่-พุบอน จนกระทั่งถึงทางเข้าบ้านใหม่
ร่มเย็น เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงปากทางเดินเท้า จากนั้นเดินเท้าสู่น้ำตกอีก 400 เมตร ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที

ต้องการคนนำทางติดต่อได้ที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โทรศัพท์ 0 5698 4069 หรือติดต่อผ่านห้วยป่าปก
รีสอร์ท โทรศัพท์ 0 5659 6150-4

ที่อยู่
บ้านไร่, อุทัยธานี

สล็อตออนไลน์

“ถ้ำหุบป่าตาด อุทัยธานี”

ถ้านี้ค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด)เจ้าอาวาสวัดถ้าทอง เมื่อ พ.ศ. 2522 พระครูได้ปีนลงไป
ในหุบเขานี้ พบว่ามีต้นตาดเต็มไปหมด (ต้นตาดเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม)

จึงเจาะถ้ำเพื่อเป็นทางเข้าใน พ.ศ. 2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพราะมีสภาพทางภูมิศาสตร์
แปลกและมีพันธุ์ไม้หายาก เช่น เต่าร้าง นกเขาเปล้า ค้างคาวเล็ก ขนุนดิน เป็นต้น หุบป่า ตาดอยู่ในความดูแลของ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าประทุน

jumboslot

ทางเดินเข้าหุบเขาป่าตาดมืดสนิท ไม่นานจะถึงปล่อง ขนาดใหญ่ที่แสงส่องลงมาและจะพบป่าตาดให้ความรู้สึกเหมือน
ได้มาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์ลักษณะคล้ายป่าดงดิบ ความชุ่มชื้นสูง แสงส่องถึงพื้นได้ประมาณ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา
10.00-13.00 น.

เพราะมีเขาหินปูนสูงชันล้อมรอบ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติระยะทางเดินไป-กลับ 700 เมตร ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที

slot

ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท การเตรียมตัวไปหุบป่าตาด ควรนำไฟฉายและ
ยาทากันยุงไปด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โทร. 08 4819 7855

Tagged , ,