พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่กลางเทือกเขาภูพาน บนเส้นทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เส้นทางหลวงหมายเลข 213 ห่างจากตัวเมืองสกลนคร 13 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปทางด้านขวามือ ประวัติพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ทรงใช้แผนที่ทางอากาศและการเสด็จสำรวจเส้นทางบริเวณ ป่าเขา น้ำตกเป็นปัจจัยในการกำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างพระตำหนักและบริเวณพระตำหนักซึ่งประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้นในและเขตพระราชฐานชั้นนอก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในพระตำหนักสิ่งอำนวยความสะดวกในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นแหล่งที่สะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองสกลนครอยู่ริมถนนหลวงสายสกลนคร – กาฬสินธุ์นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งรถยนต์ส่วนตัวและการนำพาหนะเข้าชม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่กองรักษาการเพื่อเข้าชมพระตำหนักชั้นนอกได้โดยสะดวก หากต้องการชมพระตำหนักชั้นในต้องติดต่อทางราชการเพื่อขออนุญาตจากผู้ดูแลพระตำหนักเป็นการล่วงหน้าปัจจุบันพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์มีประชาชนเข้าชมอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความสนใจในความงดงามของพระตำหนักแห่งนี้ เครดิตฟรี พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บริเวณกลางเทือกเขาภูพาน ในท้องที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สล็อต ทั้งนี้ในระหว่างที่ไม่มีพระองค์ใดประทับอยู่ ทางสำนักเลขาธิการพระราชวังจะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักต้นไม้ได้เลยทีเดียว เนื่องจากภายในเต็มไปด้วยไม้นานาพรรณโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งนี้พันธุ์ไม้ที่เป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ได้แก่ พันธุ์ไม้ดอกจากป่าภูพาน อาทิ ดุสิตา มณีเทวา และทิพย์เกสร ซึ่งจะมีให้ชมเฉพาะช่วงหน้าหนาว อาคารต่างๆ ภายในเขตพระราชฐานที่เรียกรวมๆ ว่า “หมู่พระตำหนัก”…

Continue Reading

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ประวัติศาสตร์เป็นดั่งเข็มทิศและหางเสือของอนาคต และศิลปะคือเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้สมดุลในโลกอันก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นปรัชญาในการริเริ่มอภิมหาโปรเจ็กต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก เครดิตฟรี ประติมากรรมรูปช้างสามเศียรบริเวณทางเข้าเมืองปากน้ำของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งวิริยะประกันภัยซึ่งสร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการและปราสาทสัจธรรมที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นที่โจษจันกันมาแล้ว ช้างเอราวัณในวรรณคดีไทยเป็นช้าง 33 เศียร สล็อต แต่ด้วยความสลับซับซ้อนทางโครงสร้าง ประติมากรรมลอยตัวที่ประกอบสร้างจากแผ่นทองแดงนับแสนชิ้นโดยใช้วิธีเคาะมือแห่งแรกและมีขนาดที่สุดในโลกชิ้นนี้ จึงลดทอนเหลือเพียงรูปช้างสามเศียร เฉพาะส่วนหัวมีน้ำหนักถึง100 ตัน ลำตัวหนัก 150 ตัน ตั้งตระหง่านเหนืออาคารทรงกลมรวมความสูงจากพื้นอาคารจนเศียรช้าง 43.60 เมตร หรือราว ๆ ตึกสูง 14-17 ชั้นด้วยสีดำทะมึนและขนาดใหญ่มหึมา จึงเป็นที่ครั่นคร้ามเมื่อได้พบเห็นทั้งจากพื้นดินและทางอากาศ นอกจากขนาดของตัวช้างแล้ว สล็อตออนไลน์ ภายในอาคารยังรวบรวมโบราณวัตถุ งานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์แห่งศิลปะไทยเป็นคอลเล็กชั่นขนาดใหญ่แบ่งเป็น 3 ชั้นตามไตรภูมิ ได้แก่ สุวรรณภูมิ อยู่ชั้นใต้ดิน แสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์และเก็บโบราณวัตถุต่างๆ ส่วนกลางคือชั้นโลก เป็นอาคารทรงโดมประหนึ่งทางเข้าพระสุเมรุ ผสมผสานศิลปะตะวันตกและงานฝีมือช่างศิลป์จากทั่วประเทศ เช่น เพดานกระจกสีรูปแผนที่โลกสไตล์ตะวันตก เครื่องเบญจรงค์สลับลวดลายสอดสีของช่างเมืองนครศรีธรรมราช และรูปปั้นคนธรรพ์กับพญานาคของช่างเมืองเพชร jumboslot สุดท้ายคือชั้นจักรวาล ที่อยู่ชั้นบนสุดภายในท้องช้าง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปจากหลากยุคหลายสมัย ตกแต่งภาพจิตรกรรมสีฝุ่นบนเพดานบอกเล่าเรื่องราวของระบบสุริยจักรวาลและบนเนื้อที่12ไร่ผืนนี้ ยังตกแต่งเป็นสวนป่าหิมพานต์ ซึ่งขลังด้วยงานประติมากรรมลอยตัวจากวรรณคดีไทยแทรกอยู่ในพฤกษชาติหายากจากทั่วประเทศ อยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองกันเลยค่ะ สวยงามมาก slot เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่…

Continue Reading

วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญชายโขง ในตัวเมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธสิงห์สอง ประวัติวัดศรีบุญเรืองอุโบสถวัดศรีบุญเรือง เริ่มสร้าง พ.ศ. 2500 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2513 ขณะนั้นมีพระวิธูรธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด แต่เดิมมีเนื้อที่ตั้งวัดจำนวน 5 ไร่ 1 งาน76 ตารางวา เครดิตฟรี เมื่อปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้ดำเนินการตัดถนนสำราญชายโขงผ่านที่ดินของวัดศรีบุญเรือง แบ่งที่ดินออกเป็นสองแปลง คือแปลงที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงในขณะนี้ เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด และแปลงที่สองอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนสำราญชายโขง เป็นที่ตั้งวัดศรีบุญเรืองในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2526 มีประชาชนคุ้มศรีบุญเรือง และพ่อค้าในตลาดมุกดาหาร รวมศรัทธาบริจาคปัจจัยชื้อที่ดินธรณีของสงฆ์ เพื่อขยายวัดให้กว้างขวางขึ้นอีก จำนวน 2 งาน 92.4 ตารางวา และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอีก 1 แปลง คือที่ดินอยู่ใกล้ถนนสายมุกดาหารไปดอนตาล อยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลาง จ.มุกดาหาร ประมาณ 1.5 กม. สะดวกต่อการไปมาของพุทธศาสนิกชน สล็อต ปัจจุบันวัดศรีบุญเรืองอยู่ในระหว่างพัฒนา การสร้างและการบูรณะวัดจากหลักฐานของคนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาและเอกสารพอเชื่อถือได้ กล่าวไว้ว่าวัดศรีบุญเรือง เป็นวัดที่ชาวบ้าน สร้างขึ้นมาในยุคเดียวกับการสร้างเมืองมุกดาหาร…

Continue Reading

สะพานพระราม 8

สะพานพระราม 8 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ เชื่อมเขตพระนครกับเขตบางพลัดและถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี สวยงามจนเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยค่า ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เครดิตฟรี ที่มีเสาตอม่อออกแบบก่อสร้าง เป็นสะพานแขวนแบบอสมมาตร ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นสะพานแขวนอสมมาตรที่ยาวเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยสะพานพระราม 8 ก่อสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนวิสุทธิกษัตริย์กับถนนอรุณอัมรินทร์ เพื่อช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ให้สามารถระบายออกสู่ย่านธนบุรีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สล็อต บนสะพานพระราม 8 ยังถือเป็นจุดชมวิวกรุงเทพมหานครได้กว้างไกล มองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญ ทางประวัติศาสตร์เช่น ป้อมพระสุเมรุ วังบางขุนพรหม ยอดอาคารโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสะพานพระปิ่นเกล้า ในเวลาต่อมาทางกรุงเทพมหานครได้สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 8 ในพื้นที่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งธนบุรี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สล็อตออนไลน์ พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี และได้รับพระราชทานนามว่า“สวนหลวงพระราม 8” ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกายได้อีกด้วยนอกเหนือไปจากความร่มรื่นของต้นไม้และสายน้ำที่สร้างความชุ่มฉ่ำและมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ภายในสวนยังประกอบไปด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ขนาดใหญ่ 3 เท่าของพระองค์จริง jumboslot พระอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพาน ดูยิ่งใหญ่และสง่างามสมพระเกียรติภายใต้พระบรมราชานุสาวรีย์ได้รับการออกแบบเป็นอาคารอเนกประสงค์ มีพื้นที่นันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใช้จัดกิจกรรมหรืองานแสดงได้หลากหลายรูปแบบ slot โดยเฉพาะกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การชมขบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งประกอบด้วย ศาลาพักผ่อนและท่าเทียบเรือ เป็นต้น ที่ตั้ง-เชิงสะพานพระราม 8…

Continue Reading

ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง เชียงใหม่ สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องไพรมายังดอยม่อนจองก็คือ กวางผาหรือม้าเทวดาซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ที่นี่ และทิวทัศน์ที่สวยงามของทิวเขา และถ้ามาในช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค.จะได้พบดอกกุหลาบพันปีที่กำลังบาน ว่ากันว่าต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกดอยที่ขึ้นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยแห่งนี้ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าบริสุทธิ์ และเต็มไปด้วยสัตว์หายากนานาชนิดมากมาย เครดิตฟรี โดยดอยม่อนจองนั้น ครอบคลุมพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทั้งนี้ คำว่าม่อน เป็นภาษาคำเมือง หมายถึง ดอยหรือเนินเขา ส่วนคำว่า จอง ก็เป็นภาษาคำเมืองจะออกเสียงว่า จ๋อง หมายถึงลักษณะจั่ว สามเหลี่ยมที่อยู่สูงที่สุด และยิ่งกว่านั้น ดอยม่อนจองแห่งนี้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยจุดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า หัวสิงห์เพราะมีลักษณะคล้ายหัวสิงโต สล็อต ในอดีตดอยม่อนจองเป็นดินแดนแห่งสรรพสัตว์ ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างอิสระเสรี เช่นกวางผา หรือ ม้าเทวดาและเลียงผารวมทั้งโขลงช้างป่า แต่ปัจจุบันยังมีอยู่แต่หาชมได้ยากมาก และถ้าใครมีโอกาสได้พบสัตว์เหล่านี้แล้ว ถือว่าโชคดีมากเลยทีเดียว ไฮไลท์แห่งยอดดอย ชมภูเขาสูงสลับซับซ้อนที่จะมาพร้อมภาพของทุ่งหญ้าแปรเปลี่ยนเป็นสีทองในช่วงหน้าหนาวงดงามมาก สล็อตออนไลน์ นอกจากนี้ ดอยม่อนจองยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่จะทำให้คุณลืมวินาทีนั้นไม่ลงอีกด้วย – ชมดอกกุหลาบพันปี ซึ่งจะบานในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคม ว่ากันว่าต้นกุหลาบพันปีบนดอยม่อนจองต้นนี้ เป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย…

Continue Reading

เขาค้อ

เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมทิวเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอเขาค้อ เหตุที่เรียกกันว่าเขาค้อ เพราะป่าบริเวณนี้เดิมมีต้นค้อซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มาก ภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นสบายตลอดปีแม้ในฤดูร้อน และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว รวมทั้งมีทัศนียภาพสวยงาม หากใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์ แล้วไม่ได้ขึ้นมาถึงเขาค้อ ถือว่ายังมาไม่ถึงอย่างแท้จริง เขาค้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันเป็นไฮไลต์ของจังหวัด เครดิตฟรี ที่นี่เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ มีจุดท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งน้ำตก ถ้ำ เกาะ แก่ง หน้าผา จุดชมวิว ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เช่น อนุสาวรีย์จีนฮ่อพิพิธภัณฑ์อาวุธ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ นอกจากนี้ยังมีพระบรมธาตุเจดีย์ และพระตำหนักเขาค้อ สถานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขาค้อได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 125 ของประเทศไทย สล็อต มีเนื้อที่กว้างใหญ่ขนาด 301,698 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่า 4 ท้องที่ คือ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ป่าเดิมถูกปกคลุมด้วยต้นค้อ ซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มาก อากาศเย็นสบายตลอดปีและเย็นจัดช่วงฤดูหนาว จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ สล็อตออนไลน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พักบนเขาค้อมีให้เลือกหลากหลาย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณตำบลทุ่งสมอและแคมป์สนห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเขาค้อประมาณ 30 กิโลเมตร ที่พักที่ใกล้สุดได้แก่ บ้านพักทหารม้า กิโลเมตรที่…

Continue Reading

เชียงใหม่&แม่ฮ่องสอน

อีเกิ้ล แทรค ซิปไลน์ เชียงใหม่ โลดโผนโจนทะยานกลางผืนป่าดิบชื้น ที่ผ่านน้ำตกและพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน ไปกับ อีเกิ้ล แทรค ซิปไลน์(Eagle track zipline) ที่จัดเตรียมกิจกรรมไว้ให้นักผจญภัยมากมาย อย่างเช่น กิจกรรมโหนลวดสลิงกลางอากาศ ผ่านทุ่งนาขั้นบันได ป่าและน้ำตก กิจกรรมโรยตัว ปีนป่ายบันไดม้ง สะพานซิกแซก เครดิตฟรี ท้าทายความสูงที่ให้ทั้งความสนุก และความหวาดเสียวไปพร้อมๆกัน โดยมีโปรแกรมผจญภัยให้คุณได้เลือกถึง3แบบได้แก่ Gold Package ,Silver Package และ Bronze Package ภายใต้การดูแลจากทีมงานที่มีประสบการณ์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานสากล สล็อต ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น. และมีบริการรถรับ-ส่งจากที่พักในตัวเมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 5722 9090 หรือเว็บไซต์ www.eagletrackchiangmai.com ที่อยู่แม่ริม, เชียงใหม่ สล็อตออนไลน์ ปาย แม่ฮ่องสอน อำเภอเล็ก ๆ แห่งนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับต้น ๆ…

Continue Reading

อุทัยธานี

“น้ำตกผาร่มเย็น อุทัยธานี” สามารถมองเห็นได้จากริมถนน เป็นสายน้ำสีขาวทิ้งตัวลงมาในป่าทึบอยู่เบื้องล่าง ชาวอุทัยว่าที่นี่เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัด เพราะ สายน้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นสายบาง ๆ ตกลงมาตรง ๆ คล้ายสายฝน สายน้ำสีขาวที่ทิ้งตัวลงมาจากป่าทึบอยู่เบื้องล่าง คือภาพความงดงามจากธรรมชาติที่คุณสามารถดื่มด่ำได้จากริมถนน ซึ่งความชุ่มฉ่ำของน้ำตกผาร่มเย็นแห่งนี้ เครดิตฟรี เกิดจากสายน้ำที่ไหลลงมาเป็นม่านบาง ๆ ดูคล้ายฝนโปรยลงมา ตามหน้าผาดินเขียวครึ้มด้วยมอสเฟิร์นที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ท่ามกลางผืนป่าบริสุทธิ์ให้ความสดชื่น และด้วยเหตุนี้เองชาวอุทัยธานีจึงยกย่องว่า ที่นี่คือน้ำตกสวยงามที่สุดของจังหวัด ที่คนรักความชุ่มฉ่ำของสายน้ำไม่ควรพลาดมากเลยค่า ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สล็อต การเดินทาง : จากอำเภอบ้านไร่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3011 สายบ้านไร่-พุบอน จนกระทั่งถึงทางเข้าบ้านใหม่ร่มเย็น เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงปากทางเดินเท้า จากนั้นเดินเท้าสู่น้ำตกอีก 400 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต้องการคนนำทางติดต่อได้ที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด โทรศัพท์ 0 5698 4069 หรือติดต่อผ่านห้วยป่าปกรีสอร์ท โทรศัพท์ 0 5659 6150-4 ที่อยู่บ้านไร่, อุทัยธานี…

Continue Reading

วัดปลดสัตว์

วัดปลดสัตว์ อ่างทอง ตั้งอยู่บ้านแห หมู่ 4 ตำบลบ้านแห ห่างจากจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3501 กิโลเมตรที่ 3-4 ภายในบริเวณมีหอสูงก่อด้วยอิฐแปลกกว่าที่อื่น ตรงที่ ยอดหอเป็นเจดีย์ทรงลังกา สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เครดิตฟรี หลังถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน วัดปลดสัตว์หรือชื่อเดิมคือ วัดสะแก ก็ได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือประมาณ พ.ศ. 2400 โดยขุนธรรมการ (ทองคำ) ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ และตั้งชื่อใหม่ว่า วัดดำรงค์ธรรม ครั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สล็อต ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์และที่พักที่วัดนี้ ทรงปรารภว่า วัดตั้งอยู่ที่บ้านแห ควรจะชื่อว่า วัดปลดสัตว์ หมายถึงการปลดสัตว์ออกจากแห จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดปลดสัตว์ ในเวลาต่อมาได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาแห่งแรกของจังหวัดอ่างทองฝ่ายธรรมยุตนิกาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2427 (วันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก) เขตวิสุงคามสีมากว้าง 26 เมตร…

Continue Reading

ทยอดเขาโมโกจูกับเขาพระยาพายเรือ

“ทยอดเขาโมโกจู” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และสูงที่สุดในผืนป่าตะวันตกห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 27กิโลเมตรเป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมการท่องเที่ยวแบบเดินป่า ปีนเขา ต้องการที่จะไปเยือนสักครั้ง ด้วยความสูง1,964 เมตร ห้ามพลาดเลยค่า เครดิตฟรี คำว่า “โมโกจู” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า เหมือนฝนจะตก เนื่องจาก บนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้สนใจจะไปสัมผัสยอดเขาโมโกจู ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะทางเดินขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา สล็อต ใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ 4 วัน 3 คืน และต้องพักแรมในป่าตามจุดที่กำหนด นอกจากนั้นควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางจากอุทยานฯ ซึ่งเปิดให้เดินขึ้นยอดเขาโมโกจูในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่อยู่ปางศิลาทอง, กำแพงเพชร สล็อตออนไลน์ “เขาพระยาพายเรือ อุทัยธานี” สามารถมองเห็นได้จากริมถนน เป็นสายน้ำสีขาวทิ้งตัวลงมาในป่าทึบอยู่เบื้องล่าง ชาวอุทัยว่าที่นี่เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัด เพราะสายน้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นสายบาง ๆ ตกลงมาตรง ๆ คล้ายสายฝน jumboslot สายน้ำสีขาวที่ทิ้งตัวลงมาจากป่าทึบอยู่เบื้องล่าง คือภาพความงดงามจากธรรมชาติที่คุณสามารถดื่มด่ำได้จากริมถนน ซึ่งความชุ่มฉ่ำของน้ำตกผาร่มเย็นแห่งนี้ เกิดจากสายน้ำที่ไหลลงมาเป็นม่านบาง ๆ ดูคล้ายฝนโปรยลงมา ตามหน้าผาดินเขียวครึ้มด้วยมอสเฟิร์นที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ท่ามกลางผืนป่าบริสุทธิ์ให้ความสดชื่น และด้วยเหตุนี้ชาวอุทัยธานีจึงยกย่องว่า ที่นี่คือน้ำตกสวยงามที่สุดของจังหวัดที่คนรักความชุ่มฉ่ำของสายน้ำไม่ควรพลาดถ้าใครมีโอกาสผ่านมาถวนี้อย่าลืมแวะนะคะ slot ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ร่มเย็น…

Continue Reading