พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ตั้งอยู่ถนนอินทยงยศเยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองลำพูนผ่านโลกใบเล็ก ๆ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ที่ได้รวบรวมวัตถุโบราณต่าง ๆ เอาไว้มากมาย ข้อมูลพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูน จำนวนกว่า 3,000 ชิ้น แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบหม้อลายเชือกทาบขูดขีดเป็นรูปงูไขว้ไปมา กระบอกธนู ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ที่มีอายุกว่า 4,000 ปี กับกลุ่มโครงกระดูกที่ขุดค้นพบ ณ บ้านวังไฮ คนกลุ่มนี้รู้จักประเพณีฝังศพด้วยการอุทิศสิ่งของให้ผู้ตายไว้ใช้ในปรโลก รู้จักทำการเกษตรกรรมตั้งหลักแหล่ง มีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอก เห็นไดจากการพบลูกปัด สร้อยกำไลในหลุมศพทำด้วยหอยทะเล หินควอทซ์ สำริด ซึ่งชาวต่างชาตินำมาแลกเปลี่ยนค้าขาย ยุคทวารวดีต่อเชื่อมกับยุคหริภุญไชย หริภุญไชยมีปฐมกษัตริย์พระนามว่า “จามเทวี” ผู้นำเอาอารยธรรมแบบทวารวดีจากเมืองละโว้ ขึ้นมาสถาปนา พบโบราณวัตถุที่ทำด้วยหินทราย ปูนปั้น ดินเผา สำริด ศิลปกรรมสมัยหริภุญไชยที่มีอัตลักษณ์พิเศษ คือ เน้นพระพักตร์พระพุทธรูปเป้นทรงสี่เหลี่ยม พระขนงต่อกันเป็นปีกกาพระเนตรโปนเหลือบต่ำ พระโอษฐ์แย้มแบบแสยะ มีไรพระมัสสุ พระนาสิกใหญ่ นิยมเรียกว่า “พระมีหนวด” ลักษณะหน้าตาสมึงทึงแสดงฤทธิ์อำนาจตามคติพุทธแบบมหายาน…

Continue Reading

อ่างเก็บน้ำกะทูน

อ่างเก็บน้ำกะทูน นครศรีธรรมราช อ่างเก็บน้ำกะทูน มีทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาที่สวยงาม ได้รับการขนานนามว่า เป็นสวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้ หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้าน ซึ่งต้องประสบเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไปกับอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2531 สำนักงานชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน จนมองเห็นซากหมู่บ้านที่จมอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ทำให้ประชาชนมาเที่ยวชมและร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติดินโคลนถล่มทับหมู่บ้านเมื่อ 30 ปีก่อน ประชาชนจำนวนมากเที่ยวชมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช หลังจากสำนักงานชลประทานพร่องน้ำออกกว่าร้อยละ 60 เพื่อรองรับน้ำในช่วงมรสุมปลายปีนี้ ทำให้เห็นถึงก้นอ่างเก็บน้ำที่ยังมีซากปรักหักพังของบ้านเรือน เมรุเผาศพ รวมทั้งวัดที่จมอยู่ใต้น้ำและสามารถเดินบนถนนเดิมของหมู่บ้านและชมสภาพหมู่บ้านเก่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตได้ชัดเจน หมู่บ้านแห่งนี้เกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.31 ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก หมู่บ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดภายหลังจึงพัฒนาพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตามแนวพระราชดำริ เครดิตฟรี จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 โดยครอบคลุมพื้นที่12,500 ไร่ นับว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มาก และใต้อ่างเก็บน้ำในอดีตก็คือหมู่บ้านกะทูนในอดีตนั่นเอง สล็อต กิจกรรมไฮไลท์ ชมวิวทะเลสาบเหนืออ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีฉากหลังเป็นขุนเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ สล็อตออนไลน์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของชุมชนกะทูน ซึ่งเต็มไปด้วยมีหลายสิ่งที่น่าประทับใจ ภูมิปัญญาชาวบ้านควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม jumboslot อิ่มอร่อยในร้านอาหารที่ตั้งอยู่เรียงรายบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ ตามถนนเส้นคลองกะทูนใต้ ล่องเรือชมภูมิทัศน์และรับฟังประวัติชุมชน โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง…

Continue Reading

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 3 ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ 123 ไร่ 3 งาน 15ตารางวาสมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2529 หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้นไม้ประจำสวน คือ กันเกรา เครดิตฟรี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80พรรษา แห่งที่3 โดยเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สล็อต มีเนื้อที่ทั้งหมด 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนแห่งนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่21 มกราคม พ.ศ. 2529…

Continue Reading

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง ดอยผาตั้ง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว เสน่ห์ของดอยผาตั้งไม่เพียงมีธรรมชาติแห่งดอยและทิวเขาที่สวยงามเท่านั้น หากที่นียังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตจากหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้น พวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยผาตั้งแห่งนี้ เครดิตฟรี ที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,800 เมตรและเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมาย อาทิเช่น บ๊วยลูกท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล รวมทั้งชา ยิ่งกว่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม บนยอดดอยจะสะพรั่งด้วยสีชมพูจากดอกนางพญาเสือโคร่งที่บานในช่วงนั้น ครั้นถึงเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่จะถูกแรระบายเป็นสีขาวจากดอกเสี้ยวป่าที่อวดช่อดอกงดงามอีกเช่นกัน สล็อต โดยไฮไลท์ของการเที่ยวดอยผาตั้งนั้นมักอยู่ที่การชมวิวจากจุดชมวิวช่องผาบ่อง ในระดับความสูงที่ 1,635 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงทอดตัวคดเคี้ยวในฝั่งลาว และยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม รวมทั้งยังสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าที่ห่างออกไปอีกราว ๆ 25 กิโลเมตร ทิวทัศน์ดีงาม ฟินมากค่า สล็อตออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1287 5325, 08 4363 4170ที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยวดอยผาตั้ง โทร. 0 5391 8301 หรือองค์การบริหารส่วนตำบลปอ โทร. 0 5371…

Continue Reading

รวมที่พักเกาะล้าน

ที่พักเกาะล้าน ยื่นออกไปในทะเล ชมวิวสุดอลังการจากห้องนอน1.ราชาวดี มูนไลท์ที่พักเกาะล้านน่ารักๆ มองไกลๆ เหมือนลูกกวาดสีสันสดใสที่มีพื้นที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งคุณสามารถตื่นมาชมวิวของท้องทะเลเกาะล้านได้แบบพาโนราม่า ที่พักเกาะล้านแห่งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน นั่นก็คือส่วนที่เป็นบ้านแฝด และส่วนที่เป็นที่พักรถบรรทุก ซึ่งโซนที่เป็นบ้านรถบรรทุกนั้นก็คือจุดถ่ายรูปยอดฮิตที่หลายๆ คนได้เคยเห็นมาแล้วในโลกโซเชียลนั่นเอง ที่ตั้งราชาวดี มูนไลท์ : 210/17 ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เว็บไซต์ราชาวดี มูนไลท์ : http://www.rachawadee.com/new เบอร์โทรราชาวดี มูนไลท์ : 063-542-9691 เครดิตฟรี 2.บ้านริมน้ำอีกหนึ่งที่พักเกาะล้าน วิวทะเล ที่ตื่นนอนมาเดินออกสู่ระเบียง คุณก็จะได้พบกับทะเลทันที นอนเล่นพักผ่อนบนเตียงผ้าใบ รับลมทะเลแบบส่วนตัวสุดๆ ที่พักเกาะล้าน แบบบ้านเป็นหลังๆ ทำจากไม้ ให้บรรยากาศแบบริมทะเลจริงๆ เฟอร์นิเจอร์ ทุกอย่างจัดเตรียมไว้อย่างครบครัน แถมสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกจากหลังห้องพักได้แบบสุดโรแมนติกอีกด้วย ที่ตั้งบ้านริมน้ำ : 70 ม.7, ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เว็บไซต์บ้านริมน้ำ : http://www.baanrimnamkohlarn.com/ เบอร์โทรบ้านริมน้ำ : 083-584-0680 สล็อต 3.บ้านกลางเลตามชื่อเรียกของบ้านนี้ บ้านกลางเลเป็นบ้านไม้สไตล์ชาวเลที่ยื่นออกไปในทะเล…

Continue Reading

เที่ยวเกาะเมืองไทย

1.เกาะกูด จ.ตราดเกาะกูดทะเลตะวันออกที่กำลังมาแรงมากๆ ในช่วงนี้ น้ำทะเลที่ใสสะอาด และความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์บนเกาะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นี่ 2.เกาะหมาก จ.ตราดอีกหนึ่งสวรรค์แห่งทะเลตราดที่มีความดิบและเป็นธรรมชาติที่สุด อีกทั้งยังมีความสวยงามของชายหาดและความใสของน้ำทะเลที่ไม่เป็นรองเกาะไหนเลย เครดิตฟรี 3.เกาะขาม จ.ชลบุรีทะเลสวยใกล้ๆ กรุงเทพฯ พื้นที่การดูแลของกองทัพเรือไทย ที่นี่สามารถไปเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริปเท่านั้นไม่อนุญาตให้ค้างคืนบนเกาะ และด้วยการดูแลอย่างเข้มงวดแบบนี้บนเกาะขามจึงงดงามมากๆ 4.เกาะแสมสาร จ.ชลบุรีเกาะที่เปรียบเสมือนเป็นเกาะพี่น้องกันกับเกาะขาม ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือเช่นกัน แต่บนเกาะแสมสารจะมีพื้นที่ใหญ่กว่า และมีความงดงามของชายหาดและโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงามเป็นจุดขาย 5.เกาะล้าน จ.ชลบุรีเกาะยอดฮิตของคนไทยที่ใครต่อใครก็ไปกัน เพราะระยะทางที่ใกล้กรุงเทพฯ มาก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งที่พักและร้านอาหาร เดินทางง่าย ที่สำคัญชายหาดสวยมากๆ สล็อต 6.เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์เกาะลับๆ ที่น้อยคนนักจะรู้จัก เกาะทะลุมีที่พักให้บริการอยู่บนเกาะ รวมไปถึงความสวยงามของเหล่าปะการังและปลาทะเลนั้นบอกเลยว่าอันซีนจริงๆ 7.เกาะลังกาจิว จ.ชุมพรเกาะลังกาจิว เกาะสวยกลางทะเลชุมพรที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูมากนัก แต่ความสวยงามนั้นต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการไปเยือนจริงๆ 8.เกาะสิมิลัน จ.พังงานี่คือเกาะที่โด่งดังไปไกลระดับโลก สวรรค์แห่งอันดามันที่ในช่วงนี้กำลังน่าเที่ยวมากๆ เนื่องจากยังไม่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ทำให้สิมิลันตอนนี้เงียบสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน สล็อตออนไลน์ 9.เกาะสุรินทร์ จ.พังงาเกาะสุรินทร์ขึ้นชื่อในเรื่องของความใสสะอาดและสวยงามของท้องทะเล รวมไปถึงโลกใต้น้ำที่สมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ และที่สำคัญคือเป็นแหล่งพักอาศัยของชุมชนชาวมอแกนเพียงไม่กี่แห่งของเมืองไทย เป็นเกาะที่หลายๆ คนไปแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาครั้งเดียวคงไม่พอจริงๆ 10.เกาะไข่ จ.พังงาเกาะไข่พังงาเกาะสวยและน่ารักที่อยู่ห่างจากฝั่งเมืองภูเก็ตไปแค่ประมาณ 15 นาทีเท่านั้น เหมาะสำหรับคนที่กำลังหาแพลนเที่ยวทะเลวันเดย์ทริป ที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ทั้งดำน้ำชมปะการัง ขับเจ็ทสกี เดินขึ้นจุดชมวิว เป็นต้น…

Continue Reading

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดกาลของไทย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดกาลของไทย 1.ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยที่อยู่สูงที่สุดของเมืองไทย มีความสูงกว่า 2,600 เมตร เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน ด้วยอากาศที่หนาวเย็นแทบจะตลอดทั้งปี และธรรมชาติที่สวยงามและยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ 2.ภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้า จุดชมวิวอันงดงามแห่งจังหวัดเชียงราย ที่นี่มีจุดเด่นอยู่ที่บริเวณผาหัวสิงห์ที่เหมือนแหลมพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเป็นที่มาของชื่อดอย ในยามเช้าจะมีทะเลหมอกให้ได้ชมเป็นภาพที่น่ามหัศจรรย์มาก เครดิตฟรี 3.ปางอุ๋ง ที่เที่ยวสุดโรแมนติกที่หลายๆ คน อาจจะเคยมีโอกาสได้ไปกันมาแล้ว ปางอุ๋งยังคงเป็นหนึ่งในดรีมเดสทิเนชั่นของหลายๆ คน การได้มาเห็นภาพของผืนน้ำอันเงียบสงบมีสายหมอกลอยละล่องในยามเช้านี้ถือได้ว่าคุ้มค่ากับการฝ่าฟันโค้งหลายพันมาจนถึงที่นี่ 4.ดอยเสมอดาว หนึ่งในจุดกางเต็นท์ชมทะเลหมอกยามเช้าที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทย ที่นี่เปิดรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะชมธรรมชาติสวยๆ แต่ไม่สามารถเดินป่าได้ เพียงแค่คุณขับรถขึ้นมาที่ดอยเสมอดาวก็จะได้ชมวิวสุดอลังการแล้ว สล็อต 5.เชียงคาน ยืนหนึ่งเรื่องวิถีสโลว์ไลฟ์ ต้นตำรับแห่งการท่องเที่ยวชุมชนที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เชียงคานเป็นดั่งวิมานสำหรับหลายๆ คน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติรายล้อมเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรัก 6.ภูกระดึง นี่คือเส้นทางเดินป่าที่ถือได้ว่าเป็นครูอาจารย์ของนักเดินป่าหลายๆ ท่าน เพราะว่าเส้นทางเดินป่าภูกระดึงนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทางเดินที่ถึงแม้จะไกล แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวความงดงามของธรรมชาติตลอดสองข้างทาง 7.เขาค้อ จากดินแดนสู้รบในอดีตกลายเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ เขาค้อคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวมักจะนึกถึงในช่วงหน้าฝนต้นหนาว ขึ้นชื่อในเรื่องอากาศหนาวเย็นและทะเลหมอก อีกทั้งยังมีสถานที่เที่ยวสวยๆ อีกมากมายที่นี่ สล็อตออนไลน์ 8.ภูทับเบิก หากมาเขาค้อแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะมาต่อกันที่ภูทับเบิก ที่สุดแห่งจุดชมวิวทะเลหมอกของเพชรบูรณ์ ที่นี่อากาศหนาวเย็นตลอดปี เราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเขาที่ยังคงปลูกไร่กะหล่ำกันอยู่บนนี้ท่ามกลางอากาศหนาวและไอหมอกบอกเลยว่าฟิน 9.เขาใหญ่ ธรรมชาติอันสมบูรณ์ใกล้เมืองกรุงฯ เขาใหญ่แห่งนี้เป็นดั่งแหล่งโอโซนอันดับหนึ่งในตอนกลางของประเทศไทย ที่นี่อุดมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด รวมไปถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยหากินในผืนป่าแห่งนี้ เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการนอนกางเต็นท์ส่องสัตว์…

Continue Reading

บ้านน้ำพริกข้าวสวยและเรือนมัลลิการ์

“บ้านน้ำพริกข้าวสวย จังหวัดจันทบุรี” ไฮไลท์ของร้านนี้ คือ ชุดเสบียงจันทร์ เมี่ยงอินเลิฟ กินข้าวกินปลา Roll บุษบา ขนมจีนน้ำยา ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวย สาขาจันทบุรี ที่เป็นหนึ่งในร้านอาหารของดีเมืองจันท์ซึ่งเปิดมานานกว่ายี่สิบปี ทางร้านเสิร์ฟอาหารไทยเดิมซึ่งจัดมาได้อย่างสวยงามมาก เครดิตฟรี มีเมนูให้เลือกหลากหลายสำหรับทุกคน รูปแบบเมนูมีทั้งแบบจานเดี่ยว หรือสำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มก็ได้เช่นกัน เมนูแนะนำได้แก่ เสบียงจันทร์ที่มาพร้อมกับอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิด อาทิ หมูชะมวง หลนปู ต้มไก่นำ้พริกผัด หรือเมนูเมี่ยงอินเลิฟที่เป็นเมี่ยงดอกบัว กลิ่นหอมชวนรับประทาน สล็อต หรือเมนูกินข้าวกินปลาที่เป็นข้าว เสิร์ฟในสำรับคู่กับปลาทู น้ำพริกและผักชนิดต่าง ๆ ส่วนของหวานแนะนำ ได้แก่ปลาแห้งแตงโม และเฉาก๊วยน้ำอ้อย ถ้าได้มาลองทานแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ไม่มาไม่ได้แล้วน้า สล็อตออนไลน์ “เรือนมัลลิการ์ (สาขาสุขุมวิท 22)” เรือนมัลลิการ์ร้านอาหารไทยที่ให้สัมผัสถึง รสชาติของอาหารไทยคุณภาพเยี่ยม ซึ่งสืบทอดตำนานฝีมือการทำอาหารรสเลิศจากตำรับเลื่องชื่อพร้อมเก็บเกี่ยว สรรพเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ตามวิถีของกินอย่างไทยอยู่อย่างไทย ให้สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเยือน jumboslot -ชั้นล่างประกอบด้วยห้องถุงเงินถุงทอง เป็นห้องโถงใหญ่ที่ติดกับลานไพลิน เป็นลานไม้กว้างที่รายล้อมด้วยพรรณไม้และธารน้ำตกเล็กๆที่มีฝูงปลาคาร์พแหวกว่าย อยู่ให้สัมผัสความสดชื่นร่มรื่นของธรรมชาติที่ รายล้อมภายนอก slot -ชั้นบนเป็นห้องโถงที่แบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่…

Continue Reading

ที่พักหาดจอมเทียน ราคาดี๊ดี

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท โรงแรมขนาดใหญ่ให้บริการห้องพัก 282 ห้อง ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยมพร้อมหน้าต่างกระจกบานใหญ่ให้เห็นวิวภายนอกอย่างชัดเจน ในโรงแรมมีกิจกรรมหลากหลายทั้งสปา ซาวน่า ฟิตเนส โดยไฮไลต์คือสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปรียบเหมือนโอเอซิสกลางโรงแรมให้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ยอดนิยมต่าง ๆ ในเมืองได้อย่างง่ายดาย พิกัด 98/2 หมู่ 1 นาจอมเทียน หาดจอมเทียน พัทยาราคา 1,444 บาทรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก เช็คราคาจองที่พัก เครดิตฟรี อินน์ เรสซิเดนซ์ เซอร์วิส สวีท โรงแรมที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นใจกลางการพักผ่อน เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงหาดจอมเทียน ให้บริการห้องพักบรรยากาศดีทั้งหมด 48 ห้อง ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ห้องกว้างขวางมีไมโครเวฟให้ไว้อุ่นอาหารและระเบียงให้นั่งเล่นได้ พิเศษสุดกับสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าและวิวสุดอลังการที่ยิ่งโรแมนติกเมื่อถึงเวลากลางคืน พิกัด 279/310 หมู่ 12 ถนนหาดจอมเทียน หาดจอมเทียน พัทยาราคาเริ่มต้น 803 บาทรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก เช็คราคาจองที่พัก สล็อต คอสตา วิลเลจ พูล วิลลา โรงแรมบูติคขนาดเล็กอบอุ่นเป็นกันเอง บรรยาาศสงบและเป็นส่วนตัว ตั้งอยู่ใจกลางหาดจอมเทียน ห้องพักออกแบบโมเดิร์น…

Continue Reading

ที่่พักเด็ดๆ

บ้านไร่ไออรุณ บ้านไร่ ไออรุณ ที่พักในสไตล์ฟาร์มสเตย์ขึ้นชื่อของระนอง ท่ามกลางสวนธรรมชาติสายหมอก ซึ่งให้บริการในส่วนของบ้านพักและร้านอาหาร โดยใช้โครงสร้างไม้และไม้ไผ่ในการสร้างเกือบทั้งหมดผสมผสานการตกแต่งในมุมต่างๆได้อย่างน่ารักทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์สวยดอกไม้ ดอกหญ้า ภายในพื้นที่มาประดับตกแต่งได้อย่างลงตัว โดยบ้านพักแต่ละหลังตั้งอยู่ในสวนและต้นไม้น้อยใหญ่และค่อนข้างเป็นส่วนตัวมาก พร้อมด้วยการต้อนรับที่แสนอบอุ่นของชาวบ้านไร่ ที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองเหมือนได้พักผ่อนอยู่บ้านสวน ธรรมชาติที่ลงตัวมากค่า พิกัด 21 ม.7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนองโทร 096 938 2981เฟสบุคเพจ บ้านไร่ไออรุณ เครดิตฟรี สวนป่าดอยหลวง สวนป่าดอยบ่อหลวง เชียงใหม่ ที่พักบ้านไม้เก๋ๆภายใต้ร่มเงาของป่าสน ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสอากาศเย็นสบายและเสียงอันไพเราะของธรรมชาติได้แบบเต็มที่ บ้านพักมีให้ลือกหลายแบบหลายสไตล์ ในราคาไม่แพง พื้นที่รอบบ้านพักสวยงามด้วยป่าสนที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวสวย อากาศเย็น ตอนเช้าจะได้พบกับสายหมอกปกคลุมเบาๆ มีมุมสวยให้ถ่ายภาพมากมาย ช่วงเย็นสามารถสั่ชุดหมูกาะทะให้ปิ้งย่าง ช่วยคลายหนาวเคล้าบรรยากาศได้อย่างดี เป็นที่พักที่ตอบโจทย์การพักผ่อน แสนผ่อนคลายในราคาเบาๆ ได้อย่างดีเยี่ยม พิกัด ตำบล บ่อหลวง อำเภอฮอด เชียงใหม่ราคา บ้านเอเฟรม พักได้ 4 คน 1,500 บาทบ้านทิวสน พักได้ 2 คน 1,000 บาทบ้านแฝด พักได้ 2 คน 800…

Continue Reading